Voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden voor reservering

Artikel 1 – Reservering van het bezoek

De reservering wordt ten laatste zes werkdagen voor de datum van het bezoek ingewacht. Voor een reservering op minder dan zes dagen voor de datum van het bezoek, kan de uitvoering niet worden verzekerd. In dit geval zullen wij u hierover inlichten.

De reservering gebeurt via Guides 1815 / Begeleide bezoeken

Een reservering per telefoon +32 473 18 07 91 blijft mogelijk, maar vraagt meer tijd voor verwerking.

Voor elke reservering zijn de gegevens over het aantal bezoekers, de naam en adresgegevens van de groepsverantwoordelijke, datum, uur en taal van het bezoek en het gewenste programma noodzakelijk. Het formulier Guides 1815 / Reserveringen
zal u deze informatie vragen. Er zal u een « contract voor het geleide bezoek » worden voorgesteld, dat duidelijk alle gegevens van de reservering en de modaliteiten voor de betaling bevat.

Artikel 2 – Tarieven

Onze tarieven, alsook deze van onze partners zijn vermeld op de pagina Tarieven

Artikel 3 – Betalingsmodaliteiten

Behoudens uitdrukkelijk akkoord van de beheerder, dient de betaling vooraf te gebeuren.

De betaling wordt ofwel uitgevoerd :
-door betaling via onze site. “Toegang beveiligd op de site Ogone” (Visa, Mastercard, Bancontact, …)
-door storting of overschrijving, zonder kosten op de rekening van de bestemmeling.
IBAN : BE04 0011 6192 7331 BIC GEBABEBB van « Guides 1815 asbl »
In dit geval dient het bedrag van de gidsbeurt zich minstens 5 dagen vóór de datum van het bezoek op onze rekening te bevinden.
Het referentienummer van het bezoek zal in de vrije of gestructureerde mededeling vermeld staan.

Wanneer u de bevestiging van uw reservering ontvangt, kan er een factuur worden opgesteld.

Op de dag van het bezoek zal de groepsverantwoordelijke de toegangsprijs rechtstreeks aan de kassa van de bezochte site betalen. (Bankterminal beschikbaar)

Artikel 4 – Bijzondere voorwaarden

Laattijdige aankomst

Elke vertraging bij aankomst zal evenredig de effectieve duur van de gidsprestatie inkorten.
Elke niet aangekondigde vertraging van meer dan 60 minuten zal beschouwd worden als een annulatie. De gids mag de plaats van afspraak verlaten en een schadeloosstelling van 30.00 € per gids zal worden gefactureerd.

Annulering

In geval van annulering door de klant, dienen wij minstens TWEE werkdagen vóór de datum van het bezoek hiervan te worden ingelicht.
De betaalde bedragen zullen dan volledig worden teruggegeven.
Voor een laattijdige annulering, die een onnodige verplaatsing van de gids(en) teweeg brengt, zal een som van 30.00 € per gids worden gefactureerd.
In geval van annulering door vzw. « Guides 1815 », zullen de betaalde bedragen integraal teruggegeven worden.

Beveiliging van de betaling :

De betaling via internet is beveiligd. De betaling verloopt op de site van Ogone, leider in beveiligde betalingen.

Artikel 5 – Verkoop aan professionelen in toerisme

Na akkoord en ondertekening van een contract tussen de professionele reisorganistor en vzw. « Guides 1815 », zullen de bestelbonnen worden aanvaard.
Hiertoe zal de professionele reisorganisator aan de vzw een specimen van de bestelbon afleveren. Elke maand wordt een factuur opgemaakt en naar de reisorganisator verstuurd. Deze factuur is betaalbaar bij ontvangst.