Waarom een gids ?

Op het terrein, waar één van de belangrijkste veldslagen van de geschiedenis plaats vond en dat bijna ongewijzigd bleef, verdwenen echter bijna alle sporen van de gevechten: de kanonnen zijn er niet meer, de lijken van de soldaten en de paarden werden begraven en de landbouw heeft terug zijn plaats ingenomen.

Om de veldslag te begrijpen is het aangewezen u te laten begeleiden door een gids die u kan uitleggen waarom Wellington deze stelling ten Zuiden van Brussel koos, hoe hij er zijn troepen heeft opgesteld en waarom Napoleon, ondanks de moedige inzet van zijn soldaten, geen weerstand heeft kunnen bieden tegen de aankomst van de troepen van Blücher.

Het politieke kader, de beschrijving van de bewapening en de toegepaste taktieken maken ook deel uit van onze uitleg.

Wie zijn wij ?

De gidsen zijn vrijwilligers die hun passie voor en hun kennis van het slagveld en de geschiedenis met u wensen te delen. Zij voeren enkele begeleide bezoeken per maand uit in functie van hun beschikbaarheid.

Zij kunnen bijna op al de vragen die u stelt een antwoord geven. Zij kennen niet alleen de plaatsen, maar ook de bijzonderheden van de bewapening en het leven van de bijzonderste tegenstrevers.
Ze wonen regelmatig conferenties bij over alle aspecten van de periode van Napoleon en ze geven er soms ook.

De vereniging Guides 1815 bestaat uit ongeveer 50 effectieve leden die een gemiddelde van 230 rondleidingen per jaar uitvoeren.

Het slagveld

Het slagveld is door een wet van 1914 beschermd en er mag niet op gebouwd worden.
Het is één van de kleinste van deze periode: het voornaamste deel is een 3 kilometer breed en 1,2 kilometer diep.

De hoeven die een rol speelden tijdens de gevechten bestaan nog steeds. Sommige zijn nog bewoond en kunnen dus niet bezocht worden. Bij Hougoumont kan men nog steeds de schietgaten in de muren van de boomgaard zien.

In het centrum van deze historische plaats bevindt zich een ” Bezoekerscentrum “, enkele musea, restauranten en een memoriaal, de Leeuwenheuvel, die met zijn 41 meter hoogte het slagveld beheerst.

Naast het eigenlijke slagveld

voeren de Guides 1815 ook rondleidingen uit in het Wellingtonmuseum te Waterloo, in het laatste Hoofdkwartier van Napoleon en op het slagveld van Ligny. Deze bezoeken kunnen gekoppeld worden en in verscheidene talen uitgevoerd worden.